Voorbeeldteksten gedachtenissen

Dit bijgaande document kan als leidraad dienen voor tekst of gedicht dat we drukken op de rouwprentjes

Voorbeeldteksten rouwprentjes